dr n. med. TOMASZ KAMIŃSKI

Specjalista chirurgii stomatologicznej, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbył specjalizację i prowadzi badania dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej.

Autor publikacji w międzynarodowych i krajowych czasopismach, szczególnie zainteresowany onkologią jamy ustnej i implantologią stomatologiczną.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i protetyki. W naszej klinice wykonuje zabiegi pod mikroskopem, co zapewnia najwyższą precyzję leczenia.

lek. stom. MARTA KAŹMIERCZAK

Specjalista protetyki stomatologicznej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2004 r. Ukończyła kurs specjalizacyjny z protetyki stomatologicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.

Wykonuje stałe prace protetyczne (korony, mosty, wkłady), protezy ruchome oraz prace na implantach – korony, mosty i protezy overdenture.

lek. dent. ALEKSANDRA NOWICKA

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W trakcie studiów aktywnie działałała w Kole Naukowym przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach o tematyce ogólnostomatologicznej, by doskonalić swe umiejętności.

Najbardziej interesuje się stomatologią zachowawcza, estetyczną oraz protetyką. Dużo radości i satysfakcji daje jej także praca z dziećmi.

lic. hig. stom. OLGA ZIMNA

Dyplom higienistki stomatologicznej uzyskała w 2012 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie kontynuowała naukę na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalności Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Swoje doświadczenie gromadziła w warszawskich klinikach stomatologicznych i implantologicznych.

Z uśmiechem i pasją oddaje się pracy z Pacjentami wykonując zabiegi profilaktyczne.

dr n. med. TOMASZ KAMIŃSKI

Specjalista chirurgii stomatologicznej, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbył specjalizację i prowadzi badania dotyczące wczesnej diagnostyki onkologicznej.

Autor publikacji w międzynarodowych i krajowych czasopismach, szczególnie zainteresowany onkologią jamy ustnej i implantologią stomatologiczną.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i protetyki. W naszej klinice wykonuje zabiegi pod mikroskopem, co zapewnia najwyższą precyzję leczenia.

lek. stom. MARTA KAŹMIERCZAK

Specjalista protetyki stomatologicznej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2004 r. Ukończyła kurs specjalizacyjny z protetyki stomatologicznej w Mazowieckim Centrum Stomatologii przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie.

Wykonuje stałe prace protetyczne (korony, mosty, wkłady), protezy ruchome oraz prace na implantach – korony, mosty i protezy overdenture.

lek. dent. ALEKSANDRA NOWICKA

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W trakcie studiów aktywnie działałała w Kole Naukowym przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach o tematyce ogólnostomatologicznej, by doskonalić swe umiejętności.

Najbardziej interesuje się stomatologią zachowawcza, estetyczną oraz protetyką. Dużo radości i satysfakcji daje jej także praca z dziećmi.

lic. hig. stom. OLGA ZIMNA

Dyplom higienistki stomatologicznej uzyskała w 2012 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie kontynuowała naukę na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalności Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Swoje doświadczenie gromadziła w warszawskich klinikach stomatologicznych i implantologicznych.

Z uśmiechem i pasją oddaje się pracy z Pacjentami wykonując zabiegi profilaktyczne.